Международен ден на ученическото самоуправление - 4 клас

Международен ден на ученическото самоуправление - 4 клас

Международен ден на ученическото самоуправление - 4 клас

В деня на ученическото самоуправление, четвъртокласници изнесоха междупредметен урок на тема " Моят ученически свят".