Съобщение

Съобщение

Съобщение

В ОУ"Христо Ботев" няма  карантинирани ученици или учители!

Учебният процес за учениците от 1 до 7 клас  протича при стриктно спазване на определените противоепидемични мерки.