Заповед преминаване в ОРЕС

Заповед преминаване в ОРЕС

Заповед преминаване в ОРЕС

Заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно преминаване на учениците в обучение от разстояние в електронна среда ТУК