Учебна 2020/2021 г.

Учебна 2020/2021 г.

Седмично разписание за ІІ срок на учебната 2020/2021 година

Начален етап на образование виж ТУК

Прогимназиален етап на образование виж ТУК

Седмично разписание за І срок на учебната 2020/2021 година 

Начален етап на образование ВИЖ ТУК

Прогимназиален етап на образование ВИЖ ТУК