ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

На основание Заповед № РД-01- 52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до седми клас  в ОУ"Христо Ботев" при спазването на следния график:

 

 

 

 

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас;

в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас.

Заповед на Министъра на здравеопазването