За нас

За нас

ОУ "Христо Ботев" е основно (І - VІІ клас) с общинско финансиране, на една смяна - само сутрин.

През 1983 година отваря врати новопостроеното модерно училище в което се обучават ученици от селата Поповица, Милево, Селци, Ахматово и Богданица. 

Сградата на училището е санирана преди четири години. Разполага  с много модерна спортна база - физкултурен салон,  тенис зала и спортна площадка на открито, която  позволява училището да домакинства на спортни събития. Училището е било домакин на много спортни прояви до момента. Всички учители в ОУ „Христо Ботев“ са специалисти, доказали се в своите специалности.

"Имаме самочувствието, че сме хубаво училище, с много добра база за обучение, спорт и за извънкласни занимания“ - Румяна Желева - директор