Международен ден на ученическото самоуправление - 1 клас

Международен ден на ученическото самоуправление - 1 клас

Международен ден на ученическото самоуправление - 1 клас

Днес 11.05.2021 г. е Международен ден на ученическото самоуправление. В първи клас с класен ръководител госпожа Елена Тодорова, учениците Георги Колев и Йордан Шанков заеха ролята на своята учителка и изнесоха урок по математика на тема: Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване (упражнение)